My Vodafone (AL) 5.4.0 [free]

ソフトウェア

My Vodafone sigurisht që të jep kontroll të plotë dhe të detajuar të përdorimit të numrit tënd për minutat, SMS, internet të paketës, balancës apo shpenzimeve / faturave
të tua mujore… por falë ridizenjimit të tij të ofrojmë një eksperiencë më të mirë navigimi.
Kontrolli i shpenzimit të paketës ndodhet në faqen kryesore të aplikacionit dhe vlerat e njësive të komunikimit të paketave shfaqen të agreguara - mjafton të klikosh në to
për të parë detajet. Mund të personalizosh aplikacionin duke vendosur emrin/pseudonimin, të zgjedhësh një foto për profilin tënd dhe ne të përshendesim me emrin që ke
vendosur ti, madje në varësi të orës së ditës personalizohet edhe imazhi i aplikacionit.
Gjithashtu My Vodafone vazhdon surprizon me dhuratat e rezervuara për ty nga Vodafone Happy, bonuset e internetit me #gigaday apo #gigaweekend dhe bonuset nga
rimbushja.
My Vodafone duhet të jetë përditshmëria jote.
My Vodafone ensures full and detailed control of your bundle’s components’ usage (voice, SMS, internet), your balance and charges/ monthly bills.
Thanks to redesign we can assure you a better journey experience. Now the bundle consumption is easily tracked in the home screen while components’ values are aggregated;
you just click on it to get full details.
You may personalize the app by choosing a nickname and a profile picture and we will greet you accordingly; furthermore the app background changes automatically on day and
night basis.
In addition My Vodafone reserves surprises for you under Vodafone Happy, data bonus from #gigaday and #gigaweekend and bonuses from recharge.
My Vodafone is your daily deal!

バージョン履歴

Free Download ダウンロードする二次元コード
  • ソフトウェアの名称: My Vodafone (AL)
  • ソフトウェアカテゴリ: ツール
  • APK名: al.myvodafone.android
  • 最新バージョン: 5.4.0
  • サポートROM: 5.0 以上
  • ファイルサイズ : 32.65 MB
  • 更新した: 2022-06-24